Nộp học phí ngay để nhận e-Voucher từ 2,5 triệu đồng (trừ 12 chương trình đã có học phí ưu đãi mùa dịch) đến hết ngày 28/11/2021
Thời gian áp dụng e-Voucher của bạn còn lại là:
TOP 400 ĐẠI HỌC TỐT NHẤT
CHÂU Á NĂM 2021

Đã Đăng ký Xét tuyển

NHẬP HỌC ONLINE TẠI ĐÂY

Nếu bạn đã Đăng ký Xét tuyển vào Đại học Duy Tân, hãy nhấp nút NHẬP HỌC bên dưới để Đăng ký Nhập học Online.

Chưa Đăng ký Xét tuyển

CHỌN ĐỂ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Nếu bạn chưa từng Đăng ký Xét tuyển vào Đại học Duy Tân, hãy nhấp nút ĐĂNG KÝ bên dưới để Đăng ký Xét tuyển sau đó Đăng ký Nhập học Online.